Pregled i konsultacije

HomeUslugePregled i konsultacije
HomeUslugePregled i konsultacije

Pregled i konsultacije

U stomatološkoj ambulanti Dr Vladimir Radić, on line zakazivanjem termina, možete besplatno dobiti stručan i detaljan pregled stanja vaših zuba i kompletnog oralnog aparata.