Paradontologija

HomeUslugeParadontologija
HomeUslugeParadontologija

Paradontologija

Paradontologija je oblast stomatologije koja se bavi zdravljem potpornog aparata zuba. Prije svega se fokusira na paradontopatiju, ali i rješavanje mukogingivalnih anomalija kao i estetsku plastičnu hirurgiju desni.
Parodontopatija je bolest koja zahvata i razara sva potporna tkiva zuba (desni, cement, periodontalni ligament i alveolarna kost) dovodeći do njihovog klaćenja i ispadanja.
Glavni uzročnik za nastanak parodontopatije je zubni plak, a veoma su značajni i genetska predispozicija, neke sistemske bolesti i pušenje. Lokalni faktori (iz usne duplje) koji doprinose pojavi i bržem razvoju parodontopatije su : čvrste zubne naslage (kamenac i konkrementi), neadkvatno urađeni ispuni i protetske nadoknade, traumatski kontakti, karijes, nepravilnosti u građi potpornih tkiva. Danas je parodontopatija, pored karijesa najčešće oboljenje koje dovodi pacijenta kod stomatologa.
Parodontopatija se ispoljava sljedećim simptomima i znacima: krvarenjem i upalom desni, prisustvom zubnog kamenca, povlačenjem desni i ogolićavanjem vratova i korjenova zuba, pomjeranjem zuba, a u završnoj fazi klaćenjem zuba.
Liječenje parodontopatije je kompleksno i dugotrajno. Uspjeh liječenja zavisi od motivacije pacijenta. Preduslov uspješnog liječenja je uspostavljenje adekvatne oralne higijene. Bez adekvatne oralne higijene nema uspješnog liječenja parodontopatije! Plan liječenja zavisi od težine stanja na potpornom aparatu zuba i podrazumeva sljedeće terapijske mjere i postupke: liječenje komplikacija, uklanjanje mekih i čvrstih naslaga, zamjenu neodgovarajućih ispuna i protetskih radova, sanaciju usne duplje, obradu parodontalnih džepova, uravnoteženje zagrižaja, upotrebu antibiotika (lokalna i opšta), i hiruške intervencije.
Mukogingivalne anomalije (koronarno pripojen frenulum, uska zona fiksirane gingive) predstavljaju grupu neprvilnosti desni koje se rješavaju hirurškom intervencijom u lokalnoj anesteziji.
Esteska plastična hirurgija desni se vrlo često radi u kombinaciji sa protetskom rehabilitacijom ili ortodontskom terapijom. Najčešće se koriguje kratka klinička kruna zuba ili recesije gingive (povlačenje desni), a sve radi dobijanja zdravog i skladnog osmijeha.